Logistyka Odzysku jest czasopismem naukowym punktowanym przez MNiSW

(6 punktów - zgodnie z komunikatem z dnia 23.12.2015 r.). Informacje dla autorów


Logistyka Odzysku nr 20
Kolejny numer
Logistyka Odzysku nr 19
Bieżące wydanie
Konferencja Logistyka Odzysku

credit
© Logistyka Odzysku