Piszesz pracę magisterską? Skorzystaj z bazy artykułów naukowych!

Wśród tematów

m.in. logistyka odzysku, gospodarka odpadami, CSR, zielone biuro. Zobacz więcej...


Logistyka Odzysku jest czasopismem naukowym punktowanym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(2 punkty - zgodnie z komunikatem z dnia 17.12.2013 r.). Informacje dla autorów


Logistyka Odzysku nr 16
Kolejny numer
Logistyka Odzysku nr 15
Bieżące wydanie
Konferencja Logistyka Odzysku

credit
© Logistyka Odzysku